Epoxygulve

Anvendelse af epoxygulve og polyurethangulve

Begge typer gulvbelægning tilgodeser forskellige krav, men fælles for epoxy- og polyurethangulve er, at de påføres i flydende form og skaber ved hærdning en stærk fugefri belægning, så man undgår kedelige samlinger.

Epoxygulve

Epoxygulve bruges ofte i industrien og på værksteder, hvor de er med til at sikre helt specielle behov, såsom holdbarhed, skridsikring mod faldulykker, rengøringsvenlighed, antistatiske krav eller krav til kemikalieresistens. Epoxybelægningen giver en hård gulvoverflade med en meget høj styrke som beskytter det eksisterende betongulv.

Polyurethangulve

Har egentlig samme funktionsområder som epoxybelægningen, men findes i flere forskellige systemer, som dækker fra den helt hårde belægning til en mere fleksibel og blød belægning, der kan være med til at sikre en høj gangkomfort. Polyurethangulve anvendes derfor i et bredt udsnit af industrien, på kontorer, sygehuse og andre offentlige institutioner. Med et polyurethangulv kan man opfylde helt specielle æstetiske krav til farver og overfladeglans.

Udførelse af epoxy- eller polyurethan belægning

Da gulvet i bogstaveligste forstand danner fundamentet for en virksomheds produktion eller for den samlede byggeentreprise, er vores effektivitet meget vigtig. Vi har et kompetent hold af medarbejdere, der ikke går af vejen for at arbejde i weekenden, så gulvet er klar mandag morgen. Vore arbejdsgange er optimerede, så du er sikret minimale eller slet ingen omkostningstunge driftsstop.

Når vi går i gang, går det stærkt. En belægning udføres ved, at vi først foretager diamantslibning med samtidig kraftig støvsugning, der sikrer en støvfri afslibning. Derpå udspartles revner, huller mm. Herefter udlægges epoxy eller polyurethan i ét eller flere lag, som tilsættes kvarts og finslibes. Afslutningsvis påføres et farvet slidlag. Vi rydder naturligvis op efter os – tom emballage, brugt værktøj og affald tages med, når vi er færdige. Belægningerne kan betrædes allerede efter 12 timer.

Et epoxy gulv er en gulvløsning med mange fordele

Et epoxy gulv er først og fremmest en solid gulvløsning, der holder sig flot og stærkt år efter år uden nævneværdig vedligeholdelse. Det skyldes ikke mindst, at epoxy gulve er den mest fleksible hård plast gulvløsning af samtlige fugefrie gulvbelægninger på markedet. Derfor er det i langt de fleste tilfælde muligt at skræddersy dit nye epoxy gulv til dine behov i forhold til udseende såvel som funktion.

Den høje grad af fleksibilitet, som et epoxy gulv besidder, indebærer, at det er muligt at vælge mellem adskillige nuancer såvel som overflader. Overfladen på et epoxy gulv kan således være alt fra glat og elegant til skridsikker og rustik afhængigt af dine ønsker og behov. Dertil er det i dag muligt at anvende emissionsfri epoxy plast, der ikke afgiver nogen skadelige dampe, under eller efter lægning af gulvet.

 

Kontakt Christian for tilbud på 98442020 eller 20863001